• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ. դիտավորությամբ առողջությանը ծանր և միջին ծանրության վնաս պատճառելը: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
23
Չափս:
38.9Kb

                                          Պլան

Ներածություն

Առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ.  դիտավորությամբ առողջությանը ծանր և միջին ծանրության վնաս պատճառելը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն: Եր.: Նաիրի, 1995
2.    Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք£ (Ընդունվել է 18.04.2003)
3.    ՀՀ Քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: /Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ/. ԵՊՀ, Երևան, 2003թ.
4.    Комментарий к УК РФ под ред. Кузнецовой Н.Ф. М: 1998 г.
5.    Михайлов В.И. О социально-юридическом аспекте содержания обстоятельств, исключающих преступность деяния. // Государство и право. 1995 г., № 12
6.    Крайний Я.М. Уголовный закон и его применение. М., 1967.
7.    Уголовное право РФ, Особенная часть, отвеств. Редактор Здравомыслов Б. В.,  - М., юрист, 1996.
8.    Игнатов А. Н., Крашков Ю. А.  Уголовное право России. Особенная часть. Москва, 1999

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar