• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Կազմակերպությունում Գործառնական մենեջմենթը: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
27
Չափս:
75.9Kb

                   Կազմակերպությունում Գործառնական մենեջմենթը
Ներածություն
Գլուխ 1. Գործառնական մենեջմենթի էությունը
1.1.Արտադրության կառավարման հիմունքները
1.2. Արտադրության օպերատիվ կառավարումը
1.3. Գործառնական մենեջմենթի արդյունավետությունը
Գլուխ 2. Արժեքների շղթայի մենեջմենթ
2.1. Գործառնական մենեջմենթի ժամանակակից հարցերը
2.Պլանավորումը որպես արտադրական մենեջմենտի մաս
Եզրակացություններ
Գրականություն


1.    Друри К. Введение в упражленческий и производственный учёт. М., 1998
2.    Мексон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. М., Дело, 1992
3.    Научная организация труда и управления. М., Экономика, 1965
4.    Риггс Дж. Производственные системы. М., Прогресс, 1972
5.    Ձեռնարկության արդյունավետ կառավարում: Տ.գ. դ., պրոֆ. Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ: Եր., Տնտեսա•ետ, 2001
6.    Գրիգորյան Հ. Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը արտասահմանյան երկրներում: Եր., Դար, 2001
7.    Гэловей Л. Операционный менеджмент. Санкт-Петербург, 2001
8.    Монден Я. §Тоета¦. Методы эффективного упровления. М., Экономика, 1989
9.    Бигель Дж. Упровление производством. М., Мир, 1973
10.    Гончаров В. Пуководство для высшего упровленчского персонала. М.,
11.    Робертсон А. Упровление качеством. М., Прогресс, 1974
12.    Холл Ричард Х. Организации., Санкт-Петербург, Питер, 2001
 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar