• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հաղորդավարների խոսքը ռադիոեթերում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
39
Չափս:
122.2Kb


                             Բովանդակություն
Հաղորդավարների խոսքը ռադիոեթերում
Ներածություն
Գլուխ 1.  Ժամանակակից ռադիոլրագրությունը և խոսքը
Գլուխ 2.   Ռադիոն որպես ազդեցության գործոն
Գլուխ 3.  Լեզվական կանոնը ռադիոեթերում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Աթանեսյան Ա., ՙՀաղորդակցությունները և կոնֆլիկտը՚, ԵՊՀ                       հրատարակչություն, 2004 թ.
2.    ՙԺուռնալիստիկա՚ տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ե,                    խմբագրութ.Գ. Գ. Անաննի, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան,  2003 թ.
3.    Հովսեփյան Մ., ՙՌադիոշուկայի օրինաչափությունները և զարգացման            միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում՚, Երևան, 2002 թ.
4.    Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, գիրք I, Ե., 1990թ.
5.    Աբրահամյան Ս.,  Հայոց լեզվի կանոնարկման համակարգի ու ելակետային սկզբունքների մասին (Տերմինաբանության և խոսքի մշակույթի հարցեր, պրակ 3, Ե., 1988թ.
6.    Աղայան,  Էդ.,  Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Ե., 1967թ.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar