• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

Ֆինանսական կայունության էությունը և տեսակները: Կորսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
24
Չափս:
401.0Kb

 

Բովանդակություն

Ներածություն

 • Ֆինանսական կայունության էությունը և տեսակները…………………4
 • Դրամական հոսքերը և դրանց կանխատեսումը……………………….7
 • Դրամական հոսքերի կառավարման արդյունավետության դերը ֆինանսական վիճակի կայունացման  գործում……………………….13

Եզրակացություններ

Հավելված

 

Օգտագործված գրականության ցանկը

 • Մաթևոսյան Ա.Վ., «Դրամական հոսքերի կառավարման խնդիրները արտադրական կազմակերպություններում, «Բանբեր» Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, Երևան 2007թ., «Տնտեսագետ», Էջեր 95-103:
 • Մաթևոսյան Ա.Վ., «Կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ արդյունաբերական կազմակերպություններում»
 • Ван Хорн Дж.К., “Основы управления финансами”,Москва, “Финансы и статистика”, 2003 г.
 • Garrison, Noreen, Brewer. Managerial Accounting. McGraw Hill-Irvine. 13th Edition. 2010
 • www.vivacell.am
 • www.haypost.am
Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar