• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Սեփականության իրավունքի հասկացությունը, բովանդակությունը, ձեռք բերման հիմքերը և սահմանափակումները: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
53
Չափս:
103.2Kb

                                                          Պլան  

Ներածություն
Գլուխ1. Սեփականության իրավունքի հասկացությունը,  բովանդակությունը, ձեռք բերման հիմքերը և  սահմանափակումները

  1.  Սեփականության հասկացությունը
  2.  Սեփականության իրավունքի բովանդակություն

Գլուխ2.  Սեփականության իրավունքի ձեռք բերման հիմքերը

 2.1. Սեփականության իրավունքի ձեռք բերման սկզբնական  հիմքերը

2.2. Սեփականության իրավունքի ածանցյալ հիմքերը

Գլուխ3.  Սեփականության իրավունքի վերացման հիմքերը և դատական նախադեպը

3.1. Սեփականության իրավունքի վերացման հիմքերը

3.2. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Բարսեղլյան Տ. Կ. Քաղաքացիական իրավունք£ Ընդհանուր մաս£ Եր©« ԵՊՀ« 2000
2.    Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր£ Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն£ Փաստաթղթերի ժողովածու, Գիրք Ա, Երևան, 2001
3.    Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն
4.    ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգիրք, ընդ. 2005թ.
5.    ՀՀ Քաղաքացիական Իրավունք,  Լ.Ն. Մեհրաբյան Երևան 2003թ.
6.    Հայաստանի Քաղաքացիական  Իրավունք՚ Ս.Հ. Հովհաննիսյան Երևան 1982թ.
7.    ՀՀ  հողային  օրենսգիրք 15.06.2001թ.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar