• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Վերաապահովագրություն: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
68
Չափս:
1.47Mb

                                           Բովանդակություն
 
      Ներածություն------------------------------------------------------------------------------------4
        Գլուխ 1
             Վերաապահովագրության էությունը, գործառնություններն ու նպատակները:
1.1    Վերաապահովագրության էությունը:--------------------------------------------------------7
1.2    Վերաապահովագրության հիմնական գործառույթներն ու նպատակները:------14
1.3    Վերաապահովագրության զարգացման փուլերը:---------------------------------------18
1.4    Վերաապահովագրության դերը ապահովագրական ընկերությունների ֆնանսական կայունության ապահովման գործում:-------------------------------------21

Գլուխ 2
Վերաապահովագրության պայմանագրի ձևերը, վերաապահովագրության
           մեթոդները:  
2.1 Վերաապահովագրության պայմանագրի բովանդակությունը:----------------------26
2.2 Վերաապահովագրության պայմանագրի ձևերը:--------------------------------------- 30
2.3 Վերաապահովագրության իրականացման մեթոդները:-------------------------------37
        
      Գլուխ 3
           Վերաապահովագրության   արդի  վիճակը  և  զարգացման   հեռանկարները   
ՀՀ-ում:                                                                                                           
3.1 Վերաապահովագրության ընդհանուր բնութագիր և պետական   
      կանոնակարգումը ՀՀ-ում:----------------------------------------------------------------------43
3.2 Վերաապահովագրության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում:-------------------55

       Գլուխ 4
           Ապահովագրական ընկերությունների ինֆորմացիոն համակագերի       
ավտոմատացում:---------------------------------------------------------------------------- 60

      Եզրակացություններ և առաջարկություններ-------------------------------------------- 67
      Գրականության ցանկ--------------------------------------------------------------------------70


1.    ՙԱպահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենք,  09.04.2007
2.    ՙՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք՚  
3.    ՙԱպահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը՚- կանոնակարգ 3/02-02.10.2007թ
4.    Կ. Կիրակոսյան, ՙԱպահովագրական գործ՚, Երևան, 2003թ.
5.    Ա. Ճուղուրյան, Կ© Աբգարյան ՙԱպահովագրական գործ՚, Երևան, 2007թ.  
6.    Արմինֆո վերլուծական-տեղեկատվական կազմակերպության ներկայացրած ռենքինգ
7.          7.    В. В. Шахов “Введение в страхвание”, Москва, 1999г
8.    В. В. Шахов “Страхование”, Москва, 2000г
9.    М. М. Ардатова, В. С. Балинова “Страхование в вопросах и ответах”, Москва, 2006г
10.    К. Пфайфер “Страхование и перестрахование”, Москва, 2000г
11.     Т. А. Федорова “Страховие”, Москва, 2004 г.  
12.     Ю. Журавлев “Способы и методы проведения перестрахования”, Москва, 2000г
13.     И. Красноба “Страховие фонды и финансо-банковские  отнашения”, Москва, 1997г
14.     А. Гвозденко “Основы страхования”, Москва, 1997г
15.     АрмИнфо “Рэнкинг страховых компахий Армении” 2006-2007г
15. В.В. Трофимова  “Информационные системы и технологии в экономике и
            управление”, 2-е издание 2003 г                 
    
17. Ինտերնետային կայքեր
 allinsurance.ru  
 ingoarmenia.am  
 cba.am  
 reinsurance.ru  
 forinsurer.com  
 googl.ru

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar