• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
68
Չափս:
340.0Kb

                                             Բովանդակություն


Ներածություն...................................................................................................................4

Գլուխ 1. Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության ընդհանուր բնութագիրը:
1.1 Ավտոտրանսպորտային ապահովագրության էությունը և առնձնահտկությունները:....................7
1.2 Ավտոտրանսպորտային ապահովագրության ձևավորումը և զարգացումը:...............................13
1.3 Երրորդ անձանց նկատմամբ ավտոտրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն:..........................................................15

Գլուխ 2. Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր:
2.1 Պայմանագրի բնութագիրը:..........................................................................................................24
2.2 Պայմանագրի կնքման կարգը:......................................................................................................32
2.3 Պայմանագրի կողմերը, նրանց իրավունքներն ու պարտավորությունները:..............................36

Գլուխ 3. Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում:
3.1 . Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության առանձնահատկությունները ՙՌասկո՚ ԱՍՊԸ-ի օրինակով:..................................................................................................................................................43
3.2 . Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության միջազգային փորձը: ՙԿանաչ քարտ՚ համակարգը:....49
3.3 Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում:............................55

Գլոխ 4. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության ոլորտում:.....................................................................................60

Եզրակացություն և առաջարկություն............................................................................66

Օգտագործված գրականության ցանկ..........................................................................70


1.    ՙԱպահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենքը,
2.    ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք,
3.    ՙՌասկո՚ ԱՍՊԸ-ի կանոնները,
4.    ՙԱրմինֆո՚ տեղեկատվական գործակալության ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների ռենկինգի 2006, 2007 և 2008 թվականների տվյալներ,
5.    Агурева О. "Автострахование практическое пособие", Москва 2003г.,
6.    О. Залетов "История зеленой  карты", Москва 2000г.,
7.    Чунтомова Ю. "Автотранспортное страхование", Москва 2002 г.,
8.    Смирнова В.В. "Страхование Автогражданской ответственности практические советы" Москва 2002г.,
9.    Платонов А. "Страхование автотранспорта и автогражданской ответственности", Москва 2001г.,
11. Ա. Ճուղուրյան, Կ. Աբգարյան- ՙԱպահովագրական գործ՚, Երևան 2007 թ.,
12. ՙՑամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին՚ ՀՀ օրենքի նախագ•իծ
13. Կ. Կիրակոսյան- ՙԱպահովագրական գործ՚ Երևան 2003 թ.,
14. Ինտերնետային կայքեր`
•    cba.am,  parliament..am, arlis.am, laws. am,
•    rgs-armenia.am, avand.am, arminfo.am, apahovagrum.am, cdaily.am,
•    allbest.ru, 5ballov.ru, bestreferat.ru, student.ru,
•    mirrabot.com, asv.org.ru, alteuras.ru,
•    www.rasco.am:

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar