• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Էլեկտրական կայան: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
83
Չափս:
2.53Mb

Բովանդակություն

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ-------------------------------------------------------------------------------------------4

 

ԳԼՈՒԽ  1.  ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ  ԿԱՅԱՆԻ  ՍԵՓԱԿԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԸՆՐԱՆՑ  ԿԱԶՄԸ  ԵՎ  ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՄԱՆ  ՍԽԵՄԱՆԵՐԸ

1.1.Էլեկտրական  կայանի  սեփական  կարիքների  կազմը----------------------------------5

1.2.Սեփական  կարիքների  համակարգի  հիմնական  մեխանիզմները  և  նրանց      բնութագրերը------------------------------------------------------------------------------------------7

1.3.Սեփական  կարիքների մեքենաների  դիմադրության  մոմենտի  բնութագծեր----10

1.4.Սեփական  կարիքների  համակարգի  էլեկտրական  սխեմաներ----------------------11

1.5.Կոնդեսատային  էլեկտրակայանների  սնման  սխեմաներ------------------------------13

 

ԳԼՈՒԽ  2.  ՄԻՋԻՆ  ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ  ՋԷԿ  ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ  ՄԱՍԻ  ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

2.1.2x 27.5  ՄՎԱ  հզորության  ՋԷԿ  պարամետրերը-------------------------------------------15

2.2.Տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկ կոմուտացիոն սխեմաների համար--------------15

2.3.Կարճ  միացումների  հաշվարկ  և  սարքավորումների  ընտրություն----------------18

 

ԳԼՈՒԽ  3. ՙԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ՚  ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ  ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ  ՋԷԿ  ԳԵՆԵՌԱՏՈՐԱՅԻՆ  ԼԱՐՄԱՆ  ԿՈՂՄԻՑ

3.1.Ձոռնարկության  տեխնոլոգիական  կառուցվածքը էլեկտրաընդունիչների  կատեգորիաներն  ըստ  էլեկտրամատակարարման  հուսալիությանտեղեկու-թյուններ  արտադրական  միջավայրի  մասին---------------------------------------------------30

3.2.Էլեկտրական բեռերի հաշվարկը----------------------------------------------------------------32

3.3.Տրանսֆորմատորային ենթակայանների ընտրումը---------------------------------------41

3.4.Էլեկտրամատակարարման ցանցերի սխեմաների մշակումը---------------------------47

 

ԳԼՈՒԽ  4.  ՄԻՆՉԵՎ 1000 Վ  ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱ-ՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ   

4.1.Ընդհանուր տեղեկություններ և ելակետային տվյալներ---------------------------------50

4.2.Ցանցի սխեմայի ընտրություն և կառուցվածքային իրագործում----------------------51

4.3.Հոսանքահաղորդիչների և կոմուտացման ապարատների ընտրություն------------52

4.4.Լուսատեխնիկական  հաշվարկ------------------------------------------------------------------58

 

ԳԼՈԻԽ  5.  ԷԿՈՆՈՄԻԿԱԿԱՆ  ԲԱԺԻՆ  

Տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկ կոմուտացիոն սխեմաների համար-------------------68

 

ԳԼՈԻԽ  6.  ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺԻՆ  Կենսագործունեության  բաժին

Աշխատանքային պայմանների բնութագիրը և աշխատանքի պաշտպանության հիմնական պահանջները-------------------------------------------------------------------------------72

 

ԳԼՈԻԽ  7.  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺԻՆ  -------------------------------------------------------77

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-----------------------------------------------------------------------------------------


1.  «Электрические  сети  и  станции»  под  редакцией» Л.К. Баптиданова.
2. « Электрическая    часть   станций   и  подстанций »    под   редакцией  А.А.Bасилева, Москва,1980г.  
3. И.  П.  Крючков - « Электрическая  часть  электростанций  и подстанций» Справочные  материалы  (под  ред. Б. Неклепаева) .
4.  « Электрическая    часть   станций   и  подстанций »    Б.Н. Неклепаев,  Москва,1986г.  
5.  «Схемы и конструкций распределительных устройств» Л.И. Двоскин,   Москва,1986г.  
6. «Проектирование  электрической   части   станций   и  подстанций»  Ю.Б. Гук, В.В. Кантан, С.С. Петрова, Ленинград, 1985г.
7. И.П. Кр‎ючков,  Н.Н. Кувшинский, Б.Н.Неклепаев “Электрическая  часть  электростанций           и  подстанций”.

8. Крупович  “Электроснабжение промышленных  предприятий”-справочник.

 

 

 

 

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar