• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Անչափահասների քրեական պատասխանատվության և պատժի առանձնահատկությունները: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
58
Չափս:
156.5Kb

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ  ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ

ԵՎ ՊԱՏԺԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ներածություն…………………………………………………………………..…………3-4

Գլուխ 1: ՙԱնչափահասը որպես հանցագործության սուբյեկտ՚……………………..5-21

Գլուխ2 : ՙԱնչափահասի պատիժները և նրանց առանձնակատկությունները ՚……22-34

Գլուխ 3: Քրեական պատասխանատվությունից և պատժից ազատելը……………...35-50

Եզրակացություն……………………………………………………………………….…..51

Գրանակության ցանկ……………………………………………………………………..52-53

 

1.    Կ. Ա. Լալայան, Պ. Թ. Խուդոյան, Ա. Հ. Կիրակոսյան ՙՀայաստանի Հանրապետության  քրեական օրենսգրքի մեկնաբանություններ՚, Երևան 2004թ.
2.    Կ. Ա. Լալայան, ՙՔրեական իրավունքի ընդհանուր և հատուկ մասեր՚, Երևան 2004թ.
3.    Մ. Ի. Ուզունյան ՙՊատիժ և դաստիրակություն՚, Երևան 1969թ.
4.    Հ. Մ. Ստեփանյան ՙԱնչափահասների տարիքային առանձնահատկությունները և հանցա•ործություննեը՚, Երևան 1982թ.
5.    Է. Գ. Վարդանյան ՙԴժվար անչափահասների դաստիարակության մի քանի հարցեր՚, Երևան 1985թ.
6.    Գ. Հ. Ղարախանյան, Մ. Վ. Գրիգորյան ՙԱնչափահասը և սովետական օրենքը՚ , Երևան 1987թ.
7.    ՀՀ քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, 2-րդ հրատարակություն, Երևան 2006թ.
8.    ՀՀ  քրեական իրավունք, ընդհանուր և հատուկ  մաս, Երևան 2003թ.
9.    Միքայել Գրիգորյան , Քրեական իրավունք, ՀՀ օրենսգրքի ընդհանուր մասի մի քանի հիմնահարցերի գիտագործնական մեկնաբանություններ, Երևան 1999թ.
10.    ՀՀ քրեական դատավարություն, հատուկ և ընդհանուր մասե, Երևան 2005թ.
11.    Թովմասյան Արշակ Թովմասի, Սովետակա քրեական իրավունք, հատուկ մաս, Երևան 1979թ.
12.    Антонян Юрий Миранович,Психологическое отчуждение личноси и преступное повидение Айастан, 1987г.
13.    К. Маке, Ф. Энгельс, Сочи  С³пбс 8
14.    Чезаре Беккариа, О преступлениях и паказанияь, Москва, 1939г.
15.    Ռոբերտ Ավագյան, ՀՀ արդի քրեական իրավունքը, Երևան 1995թ.
16.    ՀՀ քրեական օրենսգիրք, 1197թ. մարտի 25
17.    Հայկական ԽՍՀԸ քրեական օրենսգիրք, 1989թ.
18.    Ռուզունյան Մակիչ, Հանցագործության սուբյետկը, Երևան 1964թ.
19.    Ռուզունյան Մակիչ,Պատժի էֆեկտիվության պրոբլեմը, Երևան 1979թ.
20.    Кудрявцев, Владимир Николаевич, Причины правонарушений, Москва 1976г.
21.    Куднецов Александр Васильевич, Уголовное право и личность

22.    Լ. Հակոբյան, Կանանց և երեխաների իրավունքները, գիրք 1, Երևան 2002թ.
23.    ԵՊՀ իրավաբանական ֆակ., Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրները, Երևան 2004թ.
24.    ՀՀ քրեակամ օրենսգիրք 2003 ապրիլի 18
25.    Հայկական  Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, Երևան 1971թ.
26.    Հայկական ՍՍհ քրեական օրենսգիրք, Երևան 1984թ.
27.    Թովմասյան Մակիչ Իվանի, Անձի քրեաիրավական պաշտպանությունը, Երևան 1983թ.
28.    Սևյան Վլադիմիր Գաբրիելի, Անտարբերությունը հանցագործություն է ծնում, Երևան 1983թ.

 

 

 

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar