• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Քրեական գործի հարուցման փուլը: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
97
Չափս:
251.5Kb

1. Քրեական գործի հարուցման փուլի հասկացությունը և նշանակություն

 Քրեական գործ հարուցելը

2.Քրեական գործի հարուցման առիթները և հիմքերը

3.Քրեական գործ հարուցելու կարգը

4.Քրեական գործի հարուցումը մերժելու հիմքերը և կարգը

5.Քրեական գործ հարուցող մարմինները և պաշտոնատար անձինք

6.Դատախազի հսկողությունը քրեական գործի հարուցման օրինականության վրա

Գլուխ 2

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Նախնական քննության ընդհանուր բնութագիրը, դրա իրագործման ձևերը:

2. Նախնական քննություն կատարելու ընդհանուր պայմանները

3. ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.       Նախաքննության ընդհանուր պայմաններ հասկացությունը

5.ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

Գլուխ 3

ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ, ԿԱՐՃՈՒՄԸ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄԸ

Քրեական գործով վարույթի կասեցում հասկացությունը, դրա հիմքերն ու պայմաններն

2. Քննիչի գործողությունները քրեական գործով վարույթը կասեցնելուց հետո և կասեցված վարույթի վերսկսումը

3. Քրեական գործով վարույթի կարճումը և քրեական հետապնդման դադարեցումը

4.ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՐՃԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    ՙՀՀ  Սահմանադրությունը՚
2.    ՙՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք՚
3.    ՙՀՀ քրեական դատավարության՚ (հատուկ մաս) դասագիրք ԲՈՒհ-երի համար, Գ. Ղազինյան, Երևան  2003թ.
4.    ՙՀՀ քրեական դատավարության՚ (ուսումնական ձեռնարկ), Կ. Լալայան, Երևան  2001թ.
5.    ՙՆախնական քննություն՚, Մ. Ալեքսանյան, Երևան  2002թ.
6.    ՙՔրեական գործի հարուցումը՚, Հ. Պիվազյան, Երևան 1965թ.
7.    ՙՔրեական դատավարության՚ դասագիրք, Ս. Դիլբանդյան, Երևան 2002թ.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar