• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ուխտագնացությունը արդի հայ հասարակության կյանքում: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
29
Չափս:
155.5Kb

                         ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նախաբան .................................................................................................3
Գլուխ 1
Ուխտագնացությունը, որպես կենսընթացի բաղկացուցիչ .......................5
Վարդավառի ուխտագնացությունը....................................................7
Սբ. Կարապետի ուխտագնացությունը ..............................................8
Սբ. Գևորգի ուխտագնացությունը………………………………………9
Գլուխ 2
Ուխտագնացությունը արդի հայ հասարակության կյանքում……………14
    Վարդավառի տոնը ՙՄխ. Սեբաստացի՚ հանրակրթարանում..……18
Գլուխ 3
Ժամանակակից ուխտագնացությունն ըստ դաշտային նյութերի……….20
    Ուխտագնացություն Մաստարայի Սբ. Հովհաննես եկեղեցի………21
     Ուխտագնացության երգեր……………………………………………..24
Վերջաբան……………………………………………………………………….27
Օգտագործված գրականության ցանկ………………………………………30


1.    Ավագյան Ս., Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, Արճակ, հ.8, ՀՀ      ԳԱԱ,Երևան, 1978:
2.    Դևրիկյան Վ., Երուսաղեմի հայ ուխտավորը, Երևան 2001:
3.    Լալայան Ե., Երկեր, հ.1, Երևան,1983:
4.    Lիսիցյան Ստ., Զանգեզուրի հայերը, Երևան, 1969:  
5.    Խառատյան-Առաքելյան Հ., Հայ ժողովրդական տոները, Երևան, 2000:
6.    Կարապետյան Ե., Սասուն, ազգագրական նյութեր, Երևան,    Հայպետհրատ, 1962:
7.    Հայաստանի Սովետական հանրագիտարան, հ.11, Երևան:
8.    Հմայակյան Ս., Վանի թագավորության պետական կրոնը,ՀԳԱ, Երևան, 1990:
9.    Մկրտչյան Ս., ՀՀ բնակչության արդի տոնածիսական համակարգը ¥էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն¤, թեկնածուական ատենախոսություն, Երևան, 1997:
10.    Պետրոսյան Հ., Խաչքար. ծագումը, գործարույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանությունը, Երևան, 2008:
11.    Պիկիչյան Հ., Սրբավայրի տարածքի երաժտական և վարքագծային ծածկագրերը //Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան, ՙՀայաստան՚, 2001:
12.    ՈՒղեցույց ուխտի ճանապարհին, Երիտասարդական ուխտագնացություն  Սբ. Էջմիածին, 2001:
13.    Փորքշեյան Խ., Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, Նոր                       Նախիջևանի հայ ժողովրդական բանահյուսությունը, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1971:
14.    www.winap.com
15.     www.panorama.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar