• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Բանկային համակարգի էությունը, դերը և նշանակությունը տնտեսության մեջ: Կուրսային աշխատանքք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
23
Չափս:
110.0Kb

                                Բովանդակություն

Ներածություն…………………………………………………………………………………

Գլուխ 1. Բանկային համակարգի էությունը, դերը և նշանակությունը տնտեսության մեջ

Գլուխ 2.Բանկային հանակարգի վերափոխումները անցումային ժամանակաշրջանում………………………………………………………………………….

Գլուխ 3. Բանկային համակարգի կատարելագործման ուղիները……………………..

Վերջաբան
                    Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Ջ.Դ.Գոռթնի և Ռ.Լ. Ստրոուպ ՙՏնտեսագիտություն՚ 2003
 2.К. Макконел  С. Брю §Экономикс¦/ Москва 1992
 3.Е.Ф. Жукова §Банки и банковские операции¦ / Учебник для вузов ЮНИТИ 1997
 4.Վ.Վարդանյան/ Ուսումնական ձեռնարկ/ Երևան 2004
      5.Անցումային տնտեսության տեսություն/Ուսումնական ձեռնարկ/ Երևան 2008
       6.ՀՀ օրենքը բանկերի և բանկային գործունեության մասին

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar