• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ապրանքների դասակարգումը արտաքին առևտրում և դրանց կատարելագործման խնդիրները: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
59
Չափս:
171.0Kb

                          Ապրանքների դասակարգումը արտաքին առևտրում և

                                    դրանց կատարելագործման խնդիրները

 

                                             Բովանդակություն     

 
•    Ներածություն……………………………………………………………2
•    Գլուխ  1 Մաքսային գործունեությունը ԱՏԳ պետական կարգավորման գործում………………………7
1.1    ԱՏԳ գործունեության էությունը և դերը
ՀՀ տնտեսության զարգացման գործում…………………..7
                  1.2   ԱՏԳ պետական կարգավորումը ՀՀ-ում……………………14
    
•    Գլուխ 2 Ապրանքների դասակարգման և ծածկագրման համակարգի էությունը և դերը արտաքին ապրանքաշրջանառության կազմակերպման գործում………………………………………18

2.1  Ապրանքների դասակարգման և ծածկագրման համակարգի էությունը և  դերը արտաքին ապրանքաշրջանառության կազմակերպման գործում……………………………………………………………………………………18

2.2  Ներդաշնակ համակարգի բաժինների,խմբերի,
դիրքերի և ենթադիրքերի նկարագրությունը………………………23

                      2.3   Ապրանքների դասակարգման և ծածկագրման  առանձնահատկությունները ԱՏԳ ԱԱ-ում………………………………………………31

•    Եզրակացություն…………………………………………….54
•    Գրականության ցանկ……………………………………58
 

1.     <<Մաքսային գործի հիմունքներ>> Ա.Ճուղուրյան, Կ.Աբգարյան., Եր. 2007

2.    “Таможенное обслуживание бнешнеэкономической деятельности”, В. М. Назаренко, Москва 2001.
3.    “Основы таможенного дела” , под общей редакцией В. Г. Драганова, Москва , “Экономика”  1998
4.    www.customs.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar