• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսասակագնային կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ - ում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
53
Չափս:
211.0Kb

                           Արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսասակագնային

                             կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ - ում


                                                          Բովանդակություն
•    Ներածություն…………………………………………………………………..2
•    գլուխ1. Մաքսային քաղաքականությունը որպես ԱՏԳ -ի կարգավորման միջոց…………………………………………………………………….………5
1.1  Մաքսային գործունեությունը ԱՏԳ իրականացման գործում……….5
1.2  Սակագնային և ոչ սակագնային միջոցների դերը  ԱՏԳ -ի կարգավորման գործում ……………………………………………………..12
1.3 ՀՀ-ում կիրառվող սակագնային արտոնություններ………………….32

•    գլուխ  2. ՀՀ-ում կիրառվող մաքսասակագնային կարգավորման
արդի գերակայնությունները…………………………………………………….36
2.1 ՀՀ-ում ԱՏԳ պետական կարգավորման
 առանձնահատկությունները…………………………………………………36
2.2 Մաքսասակագնային կարգավորման կատարելագործման
ուղիները…………………………………………………………………………40

•    Եզրակացություն………………………………………………………………51
•    գրականության ցանկ………………………………………………………...55

1.    “Таможенное обслуживание Внешнеэкономической деятельности”, В. М. Назаренко, Москва 2001.
2.    “Основы таможенного дела” , под общей редакцией В. Г. Драганова, Москва , “Экономика”  1998
3.    <<Մաքսային գործի հիմունքներ>> Ա.Ճուղուրյան, Կ.Աբգարյան., Եր. 2007.
4.    ՀՀ մաքսային օրենսդրություն., Երևան 2010
5.    www.customs.am

 

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar