• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արտաշես Ա: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
20
Չափս:
128.0Kb

 
1.    Ներածություն
2.    ԳԼՈՒԽ I  Արտաշես Ա

3.    ԳԼՈՒԽ II  Արտաշես Ա-ի բարենորոգումները
•    Արտաշատ մայրաքաղաքի հիմնադրումը
•    Հողային հարաբերությունների կարգավորումը

•    Այլ բարենորոգումներ

4.    ԳԼՈՒԽ III  Արտաշես Ա-ի միավորիչ գործունեությունը
•    Արտաշես Ա-ի գահակալումը
•    Արտաշես Ա-Ն և հայկական հողերի մեծ մասի միավորումը

•    Մեծ Հայքի թագավորության միջազգային հեղինակության աճը

5. ԳԼՈՒԽ IV   Նահանգները (Աշխարհներ)
    6. ԱՐՏԱՇԵՍՅԱՆ ԱՐՔԱՅԱՏՈՀՄԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ:  Արատշես I
     7.Հղում
    8. Եզրակացություն
   9.Գրականության ցանկ


ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
1.    Плутарх, Сравнительные жизнеописания, т V, «Кимон и Лукулл», СПб, 1892, стр. 86.
2.    Հ. Մանանդյան, Քննական տեսություն..., հատ. Ա, էջ 116-118
3.    Մովսհս Խորենացի, Պատմություն Հայոց, էջ 211, էջ 205,200-201
4.    Страбон, География, кн. XI, гл. 14, стр. 539.
5.    internet - hy.wikipedia.org/wiki/,findarmenia.com/arm/history

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar