• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

Պետական բյուջեն՝ որպես ֆինանսական համակարգի օղակ: Պետբյուջեի եկամուտներն ու ծախսերը: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
20
Չափս:
117.2Kb

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ………………………………………………………………………….3

   2. ՀԱՐՑ 1.  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ, ՆՐԱ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ…................4

    3. ՀԱՐՑ 2.  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ ՈՐՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՂԱԿ…7

   4. ՀԱՐՑ 3.  ՊԵՏԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ……………….……….....10

   5. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ………………………....19

   6. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ…………………………………………20

   ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՑԱՆԿ

Օրենքներ, իրավական  ակտեր

 1. ՀՀ օրենքը §Բյուջետային համակարգի մասին¦
 2. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք 2014թ.
 3. ՀՀ օրենքը  §Պետական պարտքի մասին¦

Մասնագիտական  գրականություն

 1. Բադանյան Լ.,Կ.Աբգարյան,Գ.Չատինյան,Ա.Մաթևոսյան և ուրիշներ §Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ¦,Երևան, 2007թ., 664 Էջ
 2. Թովմասյան Ռ. Ա §Տնտեսագիտության տեսություն¦ Հարցեր և պատասխաններ, Երևան, Տնտեսագետ, 2004թ, 208 էջ
 3. Կիրակոսյան Գ.Ե., §Տնտեսագիտության տեսություն¦, ուսմնական ձեոնարկ, տնտեսագետ, Երևան, 2009, 752 Էջ
 4. Հարությունյան Հ. §Բյուջետային գործընթացը հանրային կառավարման համակարգում¦, 133 էջ
 5. Ջանջուղազյան Ա. §Բյուջեների կատարման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում¦, Երևան 2007թ.,  130 էջ
 6. Տոնոյան Թ., §Տնտեսագիտության հիմունքներ¦ Երևան 2003թ, 142 էջ

Էլեկտրոնային   կայքեր

 1. www.arlis.am
 2. http://www.parliament.am/draft_docs5/K-353/K-353text.pdf
 3. http://hy.wikipedia.org/wiki
Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar