• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արտաքին առևտրի խթանման գործընթացները ՀՀ-ում: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
28
Չափս:
452.5Kb

                       Արտաքին առևտրի խթանման գործընթացները ՀՀ-ում


                                                Բովանդակություն


Ներածություն - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -3
1.    Միջազգային /արտաքին/ առևտրի հիմնադրույթները - - - - - - -7

2.    ՀՀ արտաքին առևտրատնտեսական քաղաքականության և արտաքին առևտրի ռեժիմի վերլուծությունը- - - - - - -  - -- - - - -12

3.    ՀՀ արտաքին առևտրի վերլուծությունը և աշխարհագրական ուղղվածությունը- - -  - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14

4.    ՀՀ-ում արտաքին առևտրի խթանման պետական կարգավորման հիմնախնդիրները-- - - -  - - -  - - - - - - - -- - - - -17

5.    Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման միջազգային փորձը - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21

Եզրակացություններ ու առաջարկություններ  - -- -- - - - - - - - - - - - - -- 23
Օգտագործված գրականության ցանկ


•    www.armstat.am
•    ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-դեկտեմբեր
•    Մարկոսյան Ա.Խ. Տնտեսագիտություն բոլորի համար, Եր., ՙՏիգրան Մեծ՚, 2001:
•    Մարկոսյան Ա.« Սաֆարյան Ռ. Շուկայական տնտեսության հիմունքները.- Եր., ՙՏի•րան Մեծ՚, 2002:
•    Մարկոսյան Ա.« Մկրտումյան Մ. Բնական մենաշնորհների պետական կար•ավորումը« - Եր:« ՙԱՌՏ՚« 2002.
••    Алехин Б. Валютный рынок и микроструктурные финансы.- Вопросы экономики, N8, 2002, с. 51-66.

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar