• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Բյուջեի դեֆիցիտ և պետական պարտք: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
58
Չափս:
338.9Kb

                            Բյուջեի դեֆիցիտ և պետական պարտք
                                                      Պլան


Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական բյուջեի էությունը և նշանակությունը
1.1 Պետական բյուջեն որպես պետության ֆինանսական և հարկային քաղաքականության անկյունաքար
1.2  ՀՀ Բյուջետային համակար•ը

  Գլուխ 2. Պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի էությունը և  դասակարգումը
2.1  Պետական բյուջեի եկամուտները և դրանց դասակարգումը

2.2Պետական բյուջեի ծախսերի էությունը և դասակարգումը
2.3.ՀՀ-ի և ՌԴ-ի բյուջների դեֆիցիտը և պետական պարքը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-դեկտեմբերին
2.    2008-2010թթ պետ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր
3.    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ
4.    ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՈՒՂԵՐՁ
5.    ՀՀ 2009 թ. պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների, ՀՀ 2009թ. պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2004 թ. փետրվարի 12-ի 218-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և ՀՀ պետական բյուջեից գումար հատկացնելու մասին ՀՀ կառավարության 2008թ. դեկտեմբերի 25-ի N1573-Ն որոշում
6.    ՙՖինանսներ, դրամաշրջանառություն եւ վարկ՚, Դասագիրք, Լ. Բադանյան, Երեւան, Զանգակ-97, 2007, էջ 347
7.    Финансы: Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 2002г.
8.    www.armstat.am
9.    Լ. Հ. Բադանյան, Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Երևան, 2010թ.
10.    Յու. Դ. Ալավերդյան, Հայաստանի Հնրապետության բյուջետային համակարգը, «Տնտեսագետե, Երևան, 2003թ.:
11.    Բյուջետային տեղեկա•իր. ՙ2009 թվականի պետական բյուջեի միջոցներով իրականացված սոցիալ-մշակութային բնույթի ծախսերը՚, ՙՏնտեսական զարգացման  և հետազոտությունների կենտրոն՚ ՀԿ, Երևան 2009
12.    Статистика финансов”, под. ред. проф. В. Н. Солина. Москва, „Фынансы и статистика”, 2002.
13.    „Руководство по статистике государственных финансов”, МВФ 1999г.
14.     Статистика финансов”, под. ред. проф. М. Г. Назарова, М. 2001г.
 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar