• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Բնակչության կենսամակարդակի վիճակագրական վերլուծություն: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
71
Չափս:
450.5Kb

                  Բնակչության կենսամակարդակի վիճակագրական վերլուծություն

                                     Պլան


ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ
Գլուխ 1 Բնակչության կենսամակարդակը, կենսամակարդակը բնութագրող ցուցանիշենրը և դրանց վիճակագրական վերլուծություն
1.1 Բնակչության եկամուտների էությունը եւ ձեւավորման աղբյուրները
1.2 Բնակչության կենսամակարդակը եւ այն բնութագրող ցուցանիշները

Գլուխ 2: Եկամուտների անհավասարությունը եւ սոցիալական արդարությունը
2.1  Բնակչության եկամուտների անհավասարությունը
2.2 Սոցիալական բեւեռացման հիմնախնդիրը

Գլուխ3:Պետության սոցիալական քաղաքականությունը եւ դրա հիմնական ուղղությունները     ՀՀ-ում
3.1  Բնակչության կենսամակարդակը եւ սոցիալական  իրավիճակը ՀՀ-ում:
3.2 Բնակչության կենսամակարդակը. ՀՀ-ում վարվող սոցիալական քաղաքականությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Աղքատության  նվազեցման միջանկյալ ռազմավարական ծրագիր   (նախագիծ), Երևան, 2005 թ.։
2.    Աղքատության և պարենային ապահովություն (2007 թ. արդյունքներով), ՀՀ ԱՎԾ, 2008թ.,
3.    ՀՀ օրենքը «Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մասին»
4.    Արմենակյան Ռ.Ռ., ՀՀ բնակչության կենսամակարդակը, վերլուծական հանդես, թիվ 9,10 (91,92),մայիս, 2002 թ.,
5.    Մարկոսյան Ա. Խ.  Տնտեսագիտություն բոլորի համար. Երևան,2001,
6.    Կիրակոսյան Գ.Ե., Ղուշչյան Հ Բ., Տիգրանյան Ի. Տ. Տնտեսագիտական բացատրական բառարան։-Երևան, 1999,
7.    «Չոբանյան Մ.Խ.  Քաղաքային և գյուղական  բնակչության կենսամակարդակի  մերձեցումը զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում», Երևան, 1980,- ։
8.     Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2000,
9.     Արմենակյան Ռ.Ռ. Եկամուտների բաշխման հիմնախնդիրը շուկայական  համակարգին անցման շրջանում, Եր.2002թ

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar