• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ժամանակակից դրամավարկային համակարգի կառուցվածքը: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
30
Չափս:
137.5Kb

                                             Բովանդակություն

 Ներածություն
Գլուխ 1. Դրամի շուկայի կառուցվածքը և բնութագրիչները
1.1 ՙԴրամական համակարգ՚ հասկացությունը եվ  դրամական համակարգերի տեսակները
1.2   Վարկի էությունն ու ձևերը
1.3   Ժամանակակից դրամավարկային համակարգի կառուցվածքը
1.4 Դրամական զանգվածը և նրա կառուցվածքը: Դրամական բաղադրամասերը /ագրեգատները/
Գլուխ 2. ՀՀ դրամական համակարգի կայացումը և դրա բարդույթները
2.1    ՀՀ դրամական համակարգի կայացումը և զարգացման հիմնական ուղղությունները
Եզրակացություն
     Օգտագործված գրականություն


1.    Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;
2.    Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, ՙՏնտեսագիտություն՚, Եր., 1995 թ.
3.    Մ. Ա. Գևոր•յան ՙՏնտեսա•իտության տեսություն՚, Եր., 1997 թ.
4.    Ա. Մարկոսյան ՙՊետություն և շուկա՚, Եր., 2005 թ.
5.    Чечурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г.
6.    Ц. И. Иванов “Основы экономической теории”, М., 2001 г.
7.    Е. Ф. Борисов “Основы экономической теории”, М., 1999 г.
8.    http://www.armstat.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar