• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ժամանակակից ՀՀ դրամական համակարգը, կայացման և զարգացման պրոբլեմները: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
23
Չափս:
100.5Kb

                  Ժամանակակից ՀՀ դրամական համակարգը, կայացման և զարգացման պրոբլեմները

                                                       Բովանդակություն


Ներածություն
1,Դրամական համակարգի   հասկացությունը, տեսակները և տարրերը
2,Դրամների ֆունկցիաները շուկայական տնտեսությունում
3,Ժամանակակից դրամական համակարգի  զարգացման տենդենցները
4,Դրամական համակարգի հիմնական էլեմենտները
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1.Ջ. Դ. Գոռթնի, Ռ.Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն, Երևան 1999թ.
2.Գ.Ե. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության  տեսություն, Երևան 2000թ.
3.Հ. Բ. Ղուշչյան, Մակրոէկոնոմիկա(ուս. ձեռնարկ),Երևան 2002թ.
4.Ա. Մարկոսյան, Ռ. Սաֆարյան, Շուկայական տնտեսության հիմունքներ, Երևան 2002թ.
5.Ն. Գրեգորի Մենքյու, Մակրոէկոնոմիկա, Երևան 1997թ.
6.Փոլ Ա. Սամյուելսոն, ՈՒիլյամ Դ. Նորդհաուս, Տնտեսագիտություն I, Երևան 1997թ.
7.Ռ.Ն.Սարինյան, Տնտեսագիտական  ուսմունքներ, Երևան 2001թ.
8.Վ.Վարդանյան, Բանկային գործ, Երևան 2004թ.
9.Վ . Ա. Վարդանյան,   Ֆինանասական  մենեջմենթ,  Երևան 1999թ.
10.Դրամավարկային  քաղաքականության  ծրագիր:  ՀՀԿԲ  հաշվետվություն (փետրվար 2005)
11.ՀՀ ԱՎԾ տեղեկագիր  2004թ.
12. А. С. Булатова,  Экономика,  Москва 2001г.
13. Эдвин  Долан,  Макроэкономика,   С. П. 1994г.
14 А Киреев,  Международная  экономика,  часть 2,  Москва 1999г.
15 Кэмбелл Р. Макконнел, Стэнли  Л. Брю,  Экономикс,  Москва 1993г.
16 Л Харрис,  Денежная  теория,  Москва 1990г.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar