• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Կառավարման ամբողջականության սկզբունքը: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
15
Չափս:
70.0Kb

                   Կառավարման ամբողջականության սկզբունքը
                                    Բովանդակություն


Ներածություն..................................................................................................2
Գլուխ 1. Կառավարումը որպես սոցիալական երևույթ.................................3
Գլուխ 2. Կառավարական ամբողջականության
առանձնահատկությունները...........................................................................7
Գլուխ 3. Կառավարական ամբողջականության նպատակը,
ֆունկցիաները և սկզբունքները.....................................................................9
Եզրակացություն...........................................................................................14
Օգտագործված գրականության ցանկ.........................................................15


1.    Ատամանչուկ Գ. Վ. ՙԿառավարումը` սոցիալական արժեք և արդյունավետություն: Մ., 1995թ.:
2.    Կառավարական և մունիցիպալ ղեկավարում: խմբ. Ա. Յա. Պոնամարեվ: Ս.-Պ., 1997թ.:
3.    Ատամանչուկ Գ. Վ. Կառավարման ընդհանուր թեորեմ: Մ., 1994թ.:
4.    Կոչետկով Ա. Կառավարական իշխանության համակար•ի արդյունավետությունը: Իշխ. 1997թ.:
5.    www.referat.ru
6.    www.google.ru

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar