• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հաշվարկների վճարման հանձնարարագրերով, իրականացման մեխանիզմը, հաշվարկներ ակրեդիտիվներով, ակրեդիտիվների տեսակները: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
15
Չափս:
34.9Kb

            Հաշվարկների վճարման հանձնարարագրերով, իրականացման մեխանիզմը,  

                            հաշվարկներ ակրեդիտիվներով, ակրեդիտիվների տեսակները

                                                          Պլան
Ներածություն
1.    Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կիրառվող վճարամիջոցները և հաշվարկի ձևերը
2.    Ակրեդիտիվներով կատարվող հաշվարկների էությունը և ակրեդիտիվների տեսակները
3.    Հաշվարկներ վճարման հանձնարարագրերով, դրանց իրականացմանմեխանիզմը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    ՙՖինանսներ, դրամաշրջանառություն եւ վարկ՚, Դասագիրք, Լ. Բադանյան, Կ. Աբգարյան, Ա. Սալնազարյան եւ ուրիշներ, Երեւան, Զանգակ-97, 2007, էջ 347
2.    Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 2009. – 567с.
3.     Боровков И. Деньги. Денежная система. Кредитно-банковская система. Открытый урок №50 — 2008.
4.    Бэрри Нанс Компьютерные сети: М: Binom Pudlishers, 2008г.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar