• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հիմնական ֆոնդերի դասակարգումը գնահատման տեսակները և մաշվածքի վիճակագրական վերլուծությունը: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
14
Չափս:
30.0Kb

                         Հիմնական ֆոնդերի դասակարգումը գնահատման տեսակները  և մաշվածքի

                                         վիճակագրական վերլուծությումը
                                      Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Лихачева О.Н.    Финансовое планирование на предприятии Москва Проспект, 2003.
2.    Финансы предприятий под ред. Колчиной Н.В. Москва. ЮНИТИ, 2002.
3.    Швандар В.А., Горфинкель В.Я. Экономика предприятия изд. 3 Москва ЮНИТИ, 2000.
4.    Г. В. Савицкая “Анализ хозяственной деятельности предприятия”, М., 2002 г.
5.    М. С. Абрютина, А. В. Грачев “Анализ финансово экономической деятельности предприятия”, М., 1998 г.
6.    Ա. Անդրեասյան ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚, Եր., 2003 թ.
7.    Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում, Լ. Գրիգորյան, 2002
8.    ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚, Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան, 2005

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar