• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հիփոթեկային վարկերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրներն ու դրանց հաղթահարման ուղիները: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
69
Չափս:
253.0Kb

                    Հիփոթեքային վարկերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրներն ու դրանց հաղթահարման ուղիները


                                                           ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


Ներածություն  
              
  Գլուխ  I. Հիփոթեք հասկացության էությունը և նրա զարգացման պատմությունը  
               1.1  Պատմական ակնարկ հիփոթեք հասկացության և նրա ինստիտուտի առաջացման մաին  
              1.2   Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի տեսական հիմունքները
       1.2.1   Որոշումներ ներդրման, վարկ վերցնելու և                 
                 վարկավորելու վերաբերյալ   
       1.2.2  Անշարժ գույքի գրավադրմամբ  վարկավորում   
       1.2.3. Գրավի օգտագործումը վարկավորման մեջ        
                 1.2.4. .Անշարժ գույքի Ֆինանսավորման պլանավորում     
   Գլուխ  II.  Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի միջազգային փորձը

              2.1  Հիփոթեքային վարկավորման շուկան Եվրոպական երկրներում
              2.2   Միջազգային պրակտիկայում կիրառվող մոդելներ    
              2.3   Երկարաժամկետ միջոցների ներգրավման ձևերի միջազգային փորձը
              2.4   Բնակարանային ապահովման ուղիների միջազգային փորձը
   Գլուխ  III.  Հիփոթեքային   վարկավորման   համակարգի    զարգացումը
                        և  կիրառումը   ՀՀ-ում  
         3.1 ՀՀ-ում  Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի ներկա իրավիճակը և
     առկա հիմնախնդիրները  
         3.2   ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման հեռանկարները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    ՀՀ  քաղաքացիական օրենսգիրք
2.    ՀՀ  օրենքը գրավի մասին
3.    ՀՀ  օրենքը բանկերի և բանկային գործունեության մասին
4.    Պավլոդարսկի Ե. ՙԳրավը և հիփոթեքը՚  2002թ.
5.    ՙՀիփոթեքային վարկերը Եվրոպայում՚ Երևան. AEPLAC, 2005թ.
6. И.В. Довдиенко, В.З. Черняк, “Ипотека, Управление, Организация, Оценка” 2005г.
7.    Учебное пособие для брокерских и дилерских компаний, Сандоян Э., Меликян А., 2002г.
8.    www.polpred.com
9.    www.erevan.ru
10.    www.armeniannews.com
11.    www.armstat.am


 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar