• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հողային ռենտաների շուկա և հողային ռենտա: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
24
Չափս:
35.2Kb

                         Հողային ռենտաների շուկա և հողային  ռենտա

                                                          Պլան
Ներածություն
Ագրարային հարաբերությունների էությունը:Հողը որպես արտադրական գործոն
Հողային ռենտայի տնտեսագիտական բովանդակությունը: Հողային ռենտայի տեսակները
3.Դիֆերենցիալ ռենտա առաջին և երկրորդ , բացարձակ հողային ռենտա և մոնոպոլ ռենտա
4.Հողի գինը և դրա վրա ազդող գործոնները. հողի գինը որպես կապիտալացված ռենտա, դրա որոշումը. հողի տնտեսական գնահատում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – М.: Высшее образование, 2008. – 391 с.
2.    Буздалов И. Природная рента как категория рыночной экономики // Вопросы экономики. – 2004. – №3 – с. 24-35.
3.    Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики. – 2008. – №10 – с. 126-138.
4.    Горемыкин В.А. Современный земельный рынок России. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. – 624 с.
5.    Исянов Р. Аграрный сектор в рыночной экономике // Вопросы экономики. – 2008. – №12 – с. 139-144.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar