• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկության անձնակազմի հավաքագրում: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
16
Չափս:
32.7Kb

                                Ձեռնարկության անձնակազմի հավաքագրում
                                           Պլան
Ներածություն
Աշխատուժի հավաքագրման ներքին և արտաքին աղբյուրները
Աշխատուժի հավաքագրման եղանակները, դրանց համեմատական առավելությունները և թերությունները: Հավաքագրման արդյունավետության բուրգը
Վերջաբան
Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Песоцкая Е. В. «Маркетинг услуг”
2.    Алексунина “Маркетинг в отраслях и сферах деятельности”
3.    М.И. Баканов, Экономический анализ в торговле, Москва, 2004г.
4.    Л.А.Брагин, Организация коммерческой деятельности, Москва, 2003г.
5.    В.Ф. Егоров, Организация торговли, Москва, 2004г.
6.    С.Г. Панкратов, Коммерческая деятельность, Москва, 2003г.
7.    “HR менеджмент” учебное пособие М. 2005г.
8.    Կոմերցիայի հիմունքներ, Ուս. ձեռնարկ, Տնտեսագետ, Եր.,2003թ.
9.    Առևտրի կազմակերպում և տեխնոլոգիա, Ուս. ձեռնարկ, Տնտեսագետ, Եր.,2006թ.
10.    Առևտրական կազմակերպության էկոնոմիկա, տ.գ.թ. պրոֆեսոր Ս.Բուլանիկյան, դասախոսություն
11.    “Անձնակազմի կառավարում” ուսումնական ձեռնարկ
12.    www.HRmenegment.com
13.    www.mbsjournal.ru

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar