• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկատիրության հիմնական միջոցների ընդհանուր կազմը, կառուցվածքը, բարելավման ուղիները: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
24
Չափս:
196.5Kb

                                                   Բովանդակություն

Ներածություն
1.    Հիմնական միջոցների ընդհանուր բնութագիրը
2Հիմնական միջոցների ճանաչումն ու օգտագործման արդյունավետության որոշման ցուցանիշները
     Եզրակացություն
     Օգտագործված գրականություն

1.    Лихачева О.Н.    Финансовое планирование на предприятии Москва Проспект, 2003.
2.    Финансы предприятий под ред. Колчиной Н.В. Москва. ЮНИТИ, 2002.
3.    Швандар В.А., Горфинкель В.Я. Экономика предприятия изд. 3 Москва ЮНИТИ, 2000.
4.    Г. В. Савицкая “Анализ хозяственной деятельности предприятия”, М., 2002 г.
5.    М. С. Абрютина, А. В. Грачев “Анализ финансово экономической деятельности предприятия”, М., 1998 г.
6.6.    Ա. Անդրեասյան ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚, Եր., 2003 թ.
7.    Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում, Լ. Գրի•որյան, 2002
8.    ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚, Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան, 2005

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar