• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Միջազգային առեվտրի պետական կարգավորում: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
12
Չափս:
31.7Kb

                            Միջազգային առեվտրի պետական կարգավորում
                                                         Պլան


Ներածություն
Պետության դերը արտաքին առևտրի կարգավորման գործում
Միջազգաին առևտրի կարգավորումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Մարկոսյան Ա.Խ. Տնտեսագիտություն բոլորի համար, Եր., ՙՏիգրան Մեծ՚, 2001:
2.    Մարկոսյան Ա.« Սաֆարյան Ռ. Շուկայական տնտեսության հիմունքները.- Եր., ՙՏի•րան Մեծ՚, 2002:
3.    Магаш И., Мировая экономика конца тысячалетия (движущие силы глобализации), Теория практики и управления, N3, 2001.
4.    Менделл Р.А., Эволюция международной валютной системы, Теория практики и управления, N1, 2000.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar