• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
65
Չափս:
260.4Kb

                            Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Ներածություն
Գլուխ 1 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տնտեսագիտական բովանդակությունն ու դերը ներկայիս տնտեսական զարգացման պայմաններում

1.1  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների էությունը

1.2 ԳՏԱ-ն//գիտատեխնիկական առաջընթացը/ որպես տնտեսական աճի գործոն

Գլուխ2. ՏՏ ոլորտի զարգացման արդի հիմնախնդիրներըՀՀ-ում
2.1 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման միջազգային փորձը
2.2 Հայաստանի Հանրապետության  ՏՏ ոլորտի ընդհանուր նկարագիը
2.3. ՏՏ ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


•    В.А. Грабауров / Информационные технологии для менеджеров. – М.: Финансы и статистика, 2001.
•    В.Г. Шипунов, Е.Н. Кишкин / Основы управленческой деятельности. – М., Высш. шк., 1999.
•    М.А. Винокуров, Р.Д. Гутгарц, В.А. Пархомов / Автоматизация кадрового учета: Инфра – М., 2001.
•    В.В. Брага, Н.Г. Бубнова, Л.А. Вдовенко / Автоматизированные информационные технологии. – М.: Компьютер: ЮНИТИ, 1999.
•    Бабкин Ф.В. «Электронная коммерция и новые организационные формы компаний», Менеджмент в России и за рубежом, выпуск 1, 2000.
•    Щиборщ К.В. «Интегрированная система управления промышленных предприятий России», Менеджмент в России и за рубежом, выпуск 4, 2000.
•    www.wikipedia.org
•    www.mineconomy.am
•    ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերության զարգացման հայեցակարգի

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar