• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

Միկրոպրոցեսորների կառուցվածքը արտադրական գործընթացում: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
28
Չափս:
127.9Kb

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն………………………………………………………………………….........

 

Գլուխ 1. Միկրոպրոցեսորի կառուցվածքը, աշխատանքային սկզբունքները, արտադրական գործընթացը...............................................................................................

 

1.1. Միկրոպրոցեսորների ստեղծման պատմությունը…………......…………………

 

1.2. Միկրոպրոցեսորների էությունը և ընդհանուր բնութագիրը.................................

 

1.3. Միկրոպրոցեսորների տեսակներն ըստ կառուցվածքի, միկրոպրոցեսորային համակարգեր.........................................................................................................................

 

Գլուխ 2. Միկրոպրոցեսորների աշխատանքային առանձնահատկությունները և կիրառման ոլորտները..........................................................................................................

 

2.1. Միաբյուրեղ միկրոպրոցեսորի կառուցվածքը, հիշողության կառուցվածքը և դրա ճարտարապետությունը..............................................................................................

 

2.2. Միկրոպրոցեսորների հրամանների կատարման ընթացքը և հասցեավորման եղանակները..........................................................................................................................

 

2.3. Միկրոպրոցեսների կիրառման ոլորտները..............................................................

 

Գլուխ 3. Միկրոպրոցեսորների արտադրական գործընթացը և առանձնահատկությունները...............................................................................................

 

3.1. Արտադրական տեղամասի և աշխատաժամանակի հաշվեկշռի հաշվարկը...............................................................................................................................

 

3.2. Արտադրության տեսակի հաշվարկը և հոսքային գծի աշխատանքային պլան-գրաֆիկը......................................................................................................................

 

3.3. Հոսքային գծի աշխատատեղերի և աշխատատեղերի` (բանվորների) բեռնվածության գործակցի հաշվարկը..............................................................................

 

3.4. Հոսքային գծի պարամետրերի հաշվարկ և աշխատատեղերի բաշխում..................................................................................................................................

 

Եզրակացություն...................................................................................................................

 

Գրականության ցանկ...........................................................................................................

 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 1. Գասպարյան Ա.Ա., Աբրահամյան Ա.Ա. Արտադրության կազմակերպումը կապի ճյուղում: Ուսումնական ձեռնարկ.- Եր.: «Ճարտարագետ» 2009թ. -128 էջ:
 2. Տրավաջյան Մ.Գ. Հաշվողական միջոցների արտադրություն: Ուսումնական ձեռնարկ. - Եր.: «Ճարտարագետ» 2010թ. -100 էջ:
 3. Ким А.К Микропроцесцоры и вычицлительные комплекцы цемейцтва-2013
 4. К.А. Палагута Праграммирование микропроцессора-2008
 5. Организация и планирование производства на машиностроительном предприятии, М.1972г. -606с.
 6. Организация и планирование приборостроительного производства и управление предприятиями, Ленинград 1987г. -424с.
 7. Юрий Евгеньевич Поляк От микропроцессоров к персональным ЭВМ-1988

 

 

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar