• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏԺԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
53
Չափս:
156.5Kb

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 Ներածություն…………………………………………………………………..…………3-4

Գլուխ 1: ՙԱնչափահասը որպես հանցագործության սուբյեկտ՚……………………..5-21

Գլուխ2 : ՙԱնչափահասի պատիժները և նրանց առանձնակատկությունները ՚……22-34

Գլուխ 3: Քրեական պատասխանատվությունից և պատժից ազատելը……………...35-50

Եզրակացություն……………………………………………………………………….…..51

Գրանակության ցանկ……………………………………………………………………..52-53

 1. Կ. Ա. Լալայան, Պ. Թ. Խուդոյան, <ՀՀ քրեական օրենսգրքի մեկնաբանություններ<, Ե., 2004թ.
 2. Մ. Ի. Ուզունյան. >Պատիժ և դաստիարակություն>, Ե., 1969թ.
 3. Հ. Մ. Ստեփանյան <Անչափահասների տարիքային առանձնահատկությունները և հանցագործությունները>, Ե., 1982թ.
 4. Է. Գ. Վարդանյան. <Դժվար անչափահասների դաստիարակության մի քանի հարցեր>, Ե., 1985թ.
 5. Գ. Հ. Ղարախանյան, Մ. Վ. Գրիգորյան <Անչափահասը և սովետական օրենքը>, Ե., 1987թ.
 6. ՀՀ քրեական իրավունք, ընդհանուր և հատուկ մաս, Ե., 2003թ.
 7. Մ. Գրիգորյան. Քրեական իրավունք. Ե., 1999թ.
 8. ՀՀ քրեական դատավարություն, հատուկ և ընդհանուր մասեր, Ե., 2005թ.
 9.  Թովմասյան Ա. Թ., Սովետական քրեական իրավունք, Ե., 1979թ.
 10. Ռ. Ավագյան, ՀՀ արդի քրեական իրավունքը, Ե., 1995թ.
 11. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, 1997թ. Մարտի 25
 12. Հայկական ԽՍՀԸ քրեական օրենսգիրք, 1989թ.
 13. Ուզունյան Մակիչ. Հանցագործության սուբյեկտը, Ե., 1964թ.
 14. Լ. Հակոբյան Կանանց և երեխաների իրավունքները, գ. 1, Ե., 2002թ.
 15. ՀՀ քրեական օրենսգիրք 2003, ապրիլի 18:
 16. Հայկ. ՍՍՀ քրեական օրենսգտիրք, Ե., 1984թ.
 17. Սևյան Վլադիմիր Գաբրիելի. Անտարբերությունը հանցագործություն է ծնում, Ե., 1983թ.

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar