• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Աշոտ 2-րդ Երկաթ: Անկախության ամրապնդումը: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
6
Չափս:
39.0Kb

Աշոտ 2-րդ Երկաթ: Անկախության ամրապնդումը

Գրականության ցանկ


1.    Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 2, Երևան, 1965
2.    Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, Երևան, 1976
3.    Հայոց պատմություն, Երևան, 1986
4.    Լեո, Հայոց պատմություն, Երկերի ժողովածու, հ. 2, Երևան, 1967
5.    Հարությունյան Հ., Հայաստանը 9-11-րդ դարերում, Երևան, 1959
6.    Հովհաննիսյան Ա., Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, հ. 1, 1957
7.    Մաթևոսյան Ռ., Բագրատունիներ, Երևան. 1997
8.    Մաթևոսյան Ռ., Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կառուցվածքն ու վարչական կարգը, Երևան, 1990
9.    Մանանդյան Հ., Երկեր, հ. Բ, Երևան, 1978
10.    Նաջարյան Հ., Բյուզանդիայի պատմության ուրվագծեր, Երևան, 1987
11.    Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի պատմությում, պրակ 4, Երևան, 1958
12.    . Տեր-Ղևոնդյան Ա, Արաբական ամիրայությունները Բագրատունյաց Հայաստանում, Երևան, 1965

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar