• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Պետության տնտեսական դերը շուկայական էկոնոմիկայում: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
22
Չափս:
103.5Kb

ՊԼԱՆ

    Ներածություն
1.    Պետության տնտեսական դերի հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ: Պետական կարգավորման տարբեր մոտեցումները
2.    Տնտեսության պետական կարգավորման հնարավորություներն ու սահմանները;
3.    Տնտեսության կարգավորմանն ուղղված պետության գործառույթները
4.    Պետության դերը  անցումային տնտեսությունում:
     Եզրակացություն
     Օգտագործված գրականություն

1.    Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;
2.    Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, ՙՏնտեսագիտություն՚, Եր., 1995 թ.
3.    Մ. Ա. Գևոր•յան ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր., 1997 թ.
4.    Ա. Մարկոսյան ՙՊետություն և շուկա՚, Եր., 2005 թ.
5.    Чечурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г.
6.    Ц. И. Иванов “Основы экономической теории”, М., 2001 г.
7.    Е. Ф. Борисов “Основы экономической теории”, М., 1999 г.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar