• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Աշխատանքը որպես բարոյական դաստիարակության միջոց: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
20
Չափս:
79.5Kb

                                             Բովանդակություն

 

Ներածություն………………………………………………………………………………...2
Գլուխ 1. Աշխատանքի միջոցով բարոյական դաստիարակության
նպատակը և բովանդակությունը հանրակրթական դպրոցներում…………………...4
1.1 Աշխատանքը և բարոյական դաստիարակությունը………………………………..4
1.2 Աշխատանքում բարոյական դաստիարակության
բովանդակությունը…………………………………………………………………………10
Գլուխ 2. Բարոյական դաստիարակության մեջ
աշխատանքի միջոցով երեխաների
 զարգացման հիմքը………………………………………………………………………..13
Եզրակացություն……………………………………………………………………………18
Օգտագործված գրականության ցանկ………………………………………………….20

1. Բաբանսկի Յու. Կ. Մանկավարժություն: Մ. 1983թ.
2. Գորդին Ա Յու. ՙԴպրոցականների բարոյական դաստիարակությունը աշխատանքում՚: Մ., 1967թ.
3. Զորովա Օ. Ա. ՙԲարոյական և էսթետիկական գործոնները աշխատանքային դաստիարակությունում՚: Մ., 1986թ.
4. www.referat.ru
5. www.bestreferat.ru

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar