• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Բյուջետային գործընթաց: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
7
Չափս:
36.3Kb

Նախաբան

Բյուջեն ֆինանսական իրավունքի կենտրոնական ինստիտուտն է: Պետական և տեղական բյուջեների միջոցով ստեղծվում են պետության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների դրամական ֆոնդերը« որոնք հանդիսանում են այդ մարմինների գործառույթների իրականացման ֆինանսական հիմքը: Բյուջեներն« ըստ
էության« ֆինանսական ծրագրեր են:
ՀՀ բյուջետային համակարգն իրավունքի նորմերով կարգավորվող ՀՀ տնտեսական հարաμերությունների և ՀՀ պետական կառուցվածքի վրա հիմնված հետևյալ երկու մակարդակի ամբողջությունն է.
1. պետական բյուջե.
2. համայնքների բյուջե:
ՀՀ բյուջետային համակարգը կարգավորվում է 1997թ. հուլիսի 21¬ի ՙՀՀ բյուջետային համակարգի մասին՚ օրենքով :

 

Օգտագործված գրականության ցանկ
Գ. Ա. Սուքիասյան. Ֆինանսական իրավունք. Երևան 2007
Ֆինանսական իրավունք. Տիգրան Ալոյան. Երևան 2003

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar