• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ավելացված արժեքի հարկ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
27
Չափս:
116.5Kb

 

Բովանդակություն

Ներածություն                                                                                  2

Հարկերը և նրանց դասակարումը                                                 3

ԱԱՀ-ը որպես անուղղակի հարկ                                                     6

ԱԱՀ-ի հարկվող օբյեկտներն ու սուբյեկտները                             7

ԱԱՀ-ի գծով կիրառվող արտոնությունները                                 12

ԱԱՀ-ի հարկվող շրջանառությունը և տոկոսադրույքները          17

ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճարման կարգը                                    20

             ԱԱՀ-ի հաշվեգրումը, հաշվեգրման արտացոլումը

հաշվապահակա հաշվառման մեջ                                                25

Վերջաբան                                                                          27

 

 

Օգտագործված գրականություն

1.        Հայաստանի Հանրապետության  Օրենքը ԱԱՀ-ի մասին, 2001թ.

2.        ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N6

3.        Պարզեցված ուղեցույց N2ª ՚ՀՀ հարկային օրենսդրության և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների վերաբերյալՙ

4.        ՚Ֆինանսներ և էկոնոմիկաՙ ամսագիր,2001թ.

5.        Մ.Մելվին Ս. Հաստեդ ՚Միջազգային ֆինանսներՙ,1999թ.

6.        Юткина Т.Ф. – Налоги и налогообложение, учебник – М.: Инфра-М, 1999г.

7.        Колчин С.П. «Снижение налогового «прессаե и его вероятностные последствияե 1999г.

8.        www.abc.ru

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar