• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
52
Չափս:
467.5Kb

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ

 

Պ Լ Ա Ն

ՆԱԽԱԲԱՆ

         ԳԼՈՒԽ I. ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ

                  ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,

                   ԵԿԱՄՏԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

  1. ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ

       ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

  1. ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱՎՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ, ՆՐԱՆՑ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  2. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

 

ԳԼՈՒԽ II.ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՌՈՒՄԸ ԵՎ

                 ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

         2.1 ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՊԱՌՈՒՄԸ

         2.2 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿՄՏԱՅԻՆ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

         2.3 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ,

                ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐՋԱԲԱՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

    Ա.Մարկոսյան, Պետությունը և շուկան, Երևան 2000
2.    Վ.Ե. Հովսեփյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան, 2007
3.    Ա.Պ. Սար•սյան, Հայաստանի տնտեսական ինտեգրացիոն համաշխարհային տնտեսությունը, Երևան, 2001
4.    Ա.Մարկոսյան Դ. Հախվերդյան,Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում, Երևան ՙԱՌՏ՚ 2002թ. 431 էջ
5.    Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի ՙԳիտական տեղեկագրեր՚, բաժին տնտեսագիտություն – ՀՀ արդյունաբերությունը, 2007թ. 2-րդ համար
6.    ԵՊՀ-ի թողարկում, ՙՀՀ-ի ԱՀԿ-ի անդամակցության ազդեցությունը մեր երկրի արտաքին առևտրատնտեսական համակարգի վրա, Երևան 2004
7.    Հովհաննիսյան Ա. , Կիրառական տնտեսագիտություն, Երևան, 2002
8.    Կիրակոսյան Գ., Ձերնարկություները և տնտեսագիտությունը, 1999թ
9.    Գրիգորյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան, 2000թ
10.    Ջեյմս Գորթլին Տնտեսագիտուն, Երևան, 2002թ
11.    Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հատոր 4, 1978
12.    Մ. Քոթանյան, Շուկայական էկոնոմիկա, Երևան, 1998
13.    Հայաստանի ժողովրդական տնտեսությունը /վիճակագրական ժողովածու/, Երևան, 1970-1990
14.    Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալ-տնտեսական վիճակը /վիճակագրական ժողովածու/, Երևան, 1991-2000
15.    Ռ.Ն. Սարինյան, Տնտեսագիտություն, Երևան 2005
16.    Армения в цифрах в 1989 году, Госкомстат Арм. ССР, Ер., 1990, стр. 20:
17.    Армения в цифрах в 1988 году, Госкомстат Арм. ССР, Ер., 1989, стр. 22:
18.    Социальное развитие и уровень жизни населения Арм. ССР, Статистический сборник, том 1., Ер., 1989, стр. 20:
19.    В.Ламкин, Мировая экономика, Москва, 1995
20.    Сергеев П., Мировая экономика, Москва, 1999
21.    Дж. Сакс, Рыночная экономика, Москва, 1994
22.    Макконель “Экономикс” – 1992г. Г. Москва

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar