• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
30
Չափս:
220.0Kb

                                      ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈԻՆ………………………………………………………………….........2

 

1.ԲԱՆԿԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ...………………………………….. 3

 

1.1Բանկերի էությունը,դրանց առաջացման անհրաժեշտությունը………………......3

1.2 Բանկային համակարգը և նրա կառուցվածքի առանձնահատկությունները......5

1.3Բանկերի տեսակների ընդհանուր բնութագիրը`էմիսիոն,առևտրային, ինվեստիցիոն,և այլ տեսակի բանկեր.......................................................................12

1.4Կենտրոնական բանկը որպես բանկային համակարգի գլխավոր օղակ և նրա հիմնական ֆուկցիաները ………………………………………………………………....15

 

2. ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ….17

 

2.1 Առևտրային բանկերի դերը շուկայում ……………………………………………...18

2.2Առևտրային բանկերի ակտիվ գործառույթները …………………………………...19

2.3Առևտրային բանկերի պասիվ գործառույթները ……………………………………25

2.4Առևտրային բանկերի գործունեության կարգավորումը …………………………..26

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 

1.         Ջ.Գոռթնի և Ռ.Ստրոպ <<Տնտեսագիտություն>> /Երևան 2000թ.

2.         Փ.Սամուելսոն,ՈՒ.Նորդհաուս <<Տնտեսագիտություն>> /Երևան 1995թ.,1996թ.

3.         Փ.Սամուելսոն, Վ.Նորդհաուս <<Տնտեսագիտություն>>(դասագրքի ռեֆերատ)                                     /Երևան 1993թ.

4. Գ.Կիրակոսյան,  Ի.Խլղաթյան <<Ժամանակակից      տնտեսագիտության                                         տեսություն>> / Երևան     1995թ.

5.   К.Макконел,С.Брю <<Экономикс>> /Москва 1992г.

6.   Լ.Բադանյան <<Բանկային գործի հիմունքներ>> /Երևան 2003թ.

7.   <<Տնտեսագիտության տեսություն>>(ուսումնական ձեռնարկ)         /Երևան 2000թ

3.ՎԵՐՋԱԲԱՆ..........................................................................................................30

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar