• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Զարգացող շուկայական տնտեսությամբ երկրների բնորոշ հատկանիշները և դրանց տեղը համաշխարհային տնտեսության մեջ: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
24
Չափս:
135.5Kb

Բովանդակություն

    Ներածություն

1.    Զարգացող շուկայական տնտեսությամբ երկրների բնորոշ հատկանիշները և դրանց տեղը համաշխարհային տնտեսության մեջ
2.    Զարգացած երկրների տնտեսական կառուցվածքի հիմնական մոդելները
3.    Զարգացած երկրների արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնական միտումները և սկզբունքները
4.    ՀՀ-ի արտաքին տնտեսական կապերը զարգացած երկրների հետ
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

 

Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: Организация и техника. (Учебное пособие для вузов по специальности “Международные экономические отношения”. - М.: Международные отношения, 1989

2.    Международные документы по внешнеэкономической деятельности. Справочник предпринимателя. - М.: Скарабей, 1993

3.    Անցումային զեկույց 2005  EBRD 

4.    Համաշխարհային զարգացման զեկույց© 2002« Ձևափոխվող աշխարհի իրավիճակը£ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ/ Համաշխարհային բանկ« 2002

5.    Մանասերյան Թ©« Միջազգային նոր տնտեսակարգ « հիմնահարցեր և զարգացումներ« Եր©« 2002

6.    Захматов М.И. Тенденции развития мирохозяйственных связей //США – экономика, политика, идеология. – 1996 - №2. – С. 18.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar