• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արտադրական ռեսուրսների օգտագործումը, արդյունավետության գնահատումը թեթև արդյունաբերության ձեռնարկություններում: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
16
Չափս:
1.82Mb

                             Արտադրական ռեսուրսների օգտագործումը, արդյունավետության

                                գնահատումը թեթև արդյունաբերության ձեռնարկություններում

                              Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Друри К. Введение в упражленческий и производственный учёт. М., 2008
2.    Мексон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. М., Дело, 1992
3.    Научная организация труда и управления. М., Экономика, 2005
4.    Риггс Дж. Производственные системы. М., Прогресс, 1972
5.    Ձեռնարկության արդյունավետ կառավարում: Տ.գ. դ., պրոֆ. Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ: Եր., Տնտեսագետ, 2001
6.    Գրիգորյան Հ. Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը արտասահմանյան երկրներում: Եր., Դար, 2001

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar