• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հոգեբանություն

Ամբողջ հայտարարություները: 72
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մանկավարժական հաղորդակցման գործառույթները 1. Բոդալեվ Ա. Ա. Անձը և հաղորդակցումը: Մ., 1983թ.: 2. Լեոնտիեվ Ա. Ա. Հաղորդակցման հոգեբանություն: Մ., 1997թ.: 3. Ռադուգինա Ա. Ա. Հոգեբանություն և մանկավարժություն: Մ., 2000թ.: 4. Լ. Ս. Վիգոտսկի: Մանկական հոգեբա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մարդու և կենդանիների հո•եկանի համեմատական ուսումնասիրությունը 1. Մարդու •իտակցության ծա•ման և հո•եկանի էվոլյուցիայի ընդհանուր տեսություններ 2. Համեմատա-հո•եբանական հետազոտությունները առաջնային հո•եբանական ուղղություններում...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն.............................................................................................2 Գլուխ 1. Նախադպրոցականների զար•ացման տարիքային անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները....................................
Նկար 1
Դրամ 1500.00
Բովանդակություն Ներածություն………………………………………………………………………………..2 Գլուխ 1. ՙՈրդեգրող ընտանիք՚ հասկացությունը և էությունը………………………………………………………………………………….4 Գլուխ 2. Երեխաների դաստիարակությունը որդեգրող ընտանիքում…………………………………………………….………………………….8 Եզրակացությո...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Անձի հոգեկանի ձևավորումն ու զարգացման առանձնահատկությունները ԳԼՈՒԽ 2-րդ Պրոբլեմային անձերի վարքի առանձնահատկություններն ու դրանց ձեւավորման հիմնական պայմանները ԳԼՈՒԽ 3-րդ Պրոբլեմային անձերի վարքի հոգեբանական շտկմ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Վաղ մանկության տարիքի երեխայի գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. В.С.Мухина, Возрастная психология”, Москва 2004 2. Л.Ф.Обухова, “Возрастная психология”,...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հոգեբանական օտարման էությունը Գլուխ 2. Հանցավոր վարքը որպես օտարման իրականացում Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Դուբրովինա Ի. Վ. Բառարան սկսնակ հոգեբանի համար: Պ. 2006թ.: 2. Կոն Ի. Ս....