• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հոգեբանություն

Ամբողջ հայտարարություները: 72
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն…………………………………………………………………………...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Լիդերության էությունը և գործառույթները Գրականություն 1. Д. В. Олышанский, Политико-психологический словарь, М., 2002 2. оեл Political scienes An introduction, New Jersey, 1991 4. Ашин Г. К. Лидерство. Социально-политические и психологические аспекти. М...
Նկար 1
Դրամ 2800.00
Բովանդակություն Ներածություն………………………………………………………………………………….3 Գլուխ 1Խոսքը որպես բարձրագույն հոգեկան գործընթաց……………………………..4 1.1Երեխայի խոսքի զարգացումը նորմայում……………………………………………...6 Գլուխ 2 Լսողությանխանգարումներունեցողերեխաներիխոսքիզարգացմանառանձնահ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատանքում ներկայացված է խաղը որպես առաջատար գործունեություն նախադպրոցական տարիքում, խղային գործունեության տեսակները եվ դրանց ազդեցությունը նախադպրոցականի հոգեկանի զարգացման գործում, խաղի անցկացման նախապատրաստումը և խաղալիքների ազդեցությունը երեխայի հ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ԽԱՆԴ Օգտագործված գրականություն 1. Гэри. Ф. Келлер "Основы современной сексологии" (Gary F. Kelly. SEXUAULITY TODAY. The Human Perspective. Sixth edition). Питер, 2000 2. Նալչաջյան Ա. Ա. Հոգեբանության բառարան. Ե. լույս 1984 328 էջ. 3. Արզուման...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ I Կապվածության հոգեբանական առանձնահատկությունները Գլուխ II Կապվածության պրոբլեմները զարգացման հոգեբանության մեջ Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, Ա. Վ. Պետրովսկու խմ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն 3 Մաս առաջին 6 I Տեսական մաս Հետազոտվող հիմահարցին նվիրված տեսական վերլուծություն 6 1.1. Կառավարման •ործընթացի հո•եբանական առանձնահատկությունները 6 1.2. Մարդկային •ործոնը կառավարման համակար•ում 9 • ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Կնոջ պաշտպանությունը սոցիալական մանկավարժությունում Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ալյոշինա Յու. Ե. Անհատական և ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվություն: Մ., 1994թ.: 2. Ասմոլով Ա. Գ. Անձի հոգեբանություն: Մ., 1990թ. 3. Օբուխովա Լ. Դ. Տարիքային հոգեբանու...