• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հոգեբանություն

Ամբողջ հայտարարություները: 74
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 4500.00
Բովանդակություն Ներածություն………………………………………………………………………..3 Գլուխ առաջին 1.1. Ընտանիք կազմելու մոտիվացիայի վերաբերյալ տեսական մոտեցումները……………………………………………………….…5 1.2. Դերային սպասումները և մոտիվացիայի դերը ընտանիք կազմելուգործընթացում………………………………………………...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Իմաստը անձի կյանքում: Իմաստի ձեռք բերումը որպես սուբյեկտիվ կյանքի դիրքի ձեռք բերում 1.Գրականություն 1.Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысложой реалности. - М.: Смысл, 1999 2.Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладн...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Լիդերության էությունը և գործառույթները Գրականություն 1. Д. В. Олышанский, Политико-психологический словарь, М., 2002 2. оեл Political scienes An introduction, New Jersey, 1991 4. Ашин Г. К. Лидерство. Социально-политические и психологические аспекти. М...
Նկար 1
Դրամ 2800.00
Բովանդակություն Ներածություն………………………………………………………………………………….3 Գլուխ 1Խոսքը որպես բարձրագույն հոգեկան գործընթաց……………………………..4 1.1Երեխայի խոսքի զարգացումը նորմայում……………………………………………...6 Գլուխ 2 Լսողությանխանգարումներունեցողերեխաներիխոսքիզարգացմանառանձնահ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատանքում ներկայացված է խաղը որպես առաջատար գործունեություն նախադպրոցական տարիքում, խղային գործունեության տեսակները եվ դրանց ազդեցությունը նախադպրոցականի հոգեկանի զարգացման գործում, խաղի անցկացման նախապատրաստումը և խաղալիքների ազդեցությունը երեխայի հ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ԽԱՆԴ Օգտագործված գրականություն 1. Гэри. Ф. Келлер "Основы современной сексологии" (Gary F. Kelly. SEXUAULITY TODAY. The Human Perspective. Sixth edition). Питер, 2000 2. Նալչաջյան Ա. Ա. Հոգեբանության բառարան. Ե. լույս 1984 328 էջ. 3. Արզուման...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ I Կապվածության հոգեբանական առանձնահատկությունները Գլուխ II Կապվածության պրոբլեմները զարգացման հոգեբանության մեջ Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, Ա. Վ. Պետրովսկու խմ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն 3 Մաս առաջին 6 I Տեսական մաս Հետազոտվող հիմահարցին նվիրված տեսական վերլուծություն 6 1.1. Կառավարման •ործընթացի հո•եբանական առանձնահատկությունները 6 1.2. Մարդկային •ործոնը կառավարման համակար•ում 9 • ...