• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Առևտուր, կոմերցիա

Ամբողջ հայտարարություները: 21
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մանրածախ առուծախի պայմանագիր Գրականություն ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք, մաս 2, Ե., 2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք Гражданкое право, А. Сергеев, М., 2000
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Միջազգային առեվտրի պետական կարգավորում Պլան Ներածություն Պետության դերը արտաքին առևտրի կարգավորման գործում Միջազգաին առևտրի կարգավորումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Մարկոսյան Ա.Խ. Տնտեսագիտություն բոլորի համար, Եր., ՙՏիգրան Մեծ՚, 20...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Ներածություն 2 Գլուխ 1. Միջազգային առևտուրը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում: Միջազգային առևտրի հակասությունները: 3 Հարց 1. Միջազգային առևտուրը ՄՏՀ համակարգում 3 Հարց 2. Միջազգային առևտրի հակասությունները 4 Հարց 3. ԱՀԿ-ն և նրա դ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Միջազգային առևտրի տեսությունները Գ. Ա. Աղաջանյան, Զ. Ա. Թադևոսյան, Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, Երևան 2008 Авдокушин Е. Ф., Международные экономические отношения, Юристь, 1999 г. www. Mineconomy. am
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն` 3 Շուկայական աուդիտի կազմակերպման գործընթացը` 4-8 Շուկայական աուդիտի իրականացման մեթոդական մոտեցումները`9-11 Եզրակացություն` 12-13 Գրականության ցանկ` 14 ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ В. С Мартемьянова, Хозяйственное право 1994 Anthony...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն................................................................................................................2-3 Գլուխ 1. Պետության տնտեսական դերի հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ: Պետական կարգավորման տարբեր մոտեցումները;....
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ............................................................................................................................ 2 ԳԼՈՒԽ1. Ռիսկի էությունը, տեսակները 1.1. Ռիսկի ընդհանուր բնութագիրը ................................
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն 3 ԳԼՈՒԽ 1. ՎԱՐԿՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 6 1.1. Վարկունակության էությունը և դրա գնահատման անհրաժեշտությունը: 6 1.2.Վարկավորման գործընթացը և նրա կազմակերպումը առևտրային բանկերում 11 1.3. Վարկունակության գնահ...