• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ազգային տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 51
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՀՀ տնտեսական և արժութային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհային տնտեսությանը երկրի ինտեգրման տեսանկյունից Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1 Տնտեսական և արժութային քաղաքականության դերը երկրի համաշխարհային տնտեսությանն ինտեգրվելու գործում 1.1 Տնտես...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՀՀ Ֆինանսական համակարգը և օղակները Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ա. Բադանյան ՙՖինանսներ և վարկ՚ Երևան 2003 2. Բ. Ասատրյան ՙԲանկային գործ՚ Երևան 3. Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների ռազմավարությունը հաստատելու մասին կառավարության...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ------------ 3 ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ և ԻՐԱԿԱՆԱՁՔԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ_____ 6 1.1. Հարկային քաղաքականության դերը տնտեսության պետական կարգավորման գործում -------- 6 1.2. Հարկային կարգավորման առանձ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Հարկերի ընդհանուր բնութագիրը 2. Եկամտահարկի էությունը, հարկ վճարողները և հարկվող օբյեկտը 3. Հարկվող եկամուտը և եկամտահարկի դրույքաչափերը 4. Եկամտահարկի հաշվարկման և վճարման կարգը 5.Հայաստանում և զարգացած երկրներում կիրառվող եկամտահ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ՀՀ. արտաքին առևտրի հաշվեկշիռը 1. Е. Ф. Авдокушин «Международные экономические отношения 2. В. Б. Буглай «Международные экономические отношенияե 3. В. И. Фомичев «Международная торговляե Учебник 1998 4. Ս. Հասթեդ, Մ Մելվին «Միջազ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1. Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին ՀՀ օրենք. - Երևան 2005 թ. 2. Անշարժ գույքի գնահատման ստանդարտ. ՀՀ Կառավարության որոշում. - Երևան 2006 թ. 3. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին ՀՀ օրենք. - Երևան 2002 թ. 4. Գույքահարկի մա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մունիցիպալ ֆինանսներ Օգտագործված գրականության ցանկ • ՀՀ օրենքը պետական տուրքի մասին • Ն. Կիրակոսյան, Հ. Օրդյան ՙՏարածքային զարգացում և կառավարում՚, Երևան 2005թ. • Մ.Ալեքսանյան ՙՏարածքային կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում՚, Երևան ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ներդրումների պետական և բաժնետիրական Ֆինանսավորման մեթոդները Պլան Ներածություն Ներդրումների ֆինանսավորման ընդհանուր բնութագիրը և ձևերը Ներդրումների պետական և բաժնետիրական ֆինասավորումը, դրա առանձնահատկությունները Եզրակացություն ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 1. ՙՏնտ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1. Ներմուծման փոխարինման խնդիրները ՀՀ-ում 2. Արտահանման խթանման քաղաքականությունը 3. Ներմուծման փոխարինման պետական կարգավորումը և կառուցվածքը ՀՀ-ում 4. Ներմուծման տարիֆ Եզրակացաթյուն Օգտագործված գրականություն 1. Աշոտ Մարկոս...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն Շուկայի էությունը, տնտեսակարգը և դրա տարբեր բնորոշումները Շուկայական տնտեսության ձևավորման նախադրյալները Շուկայական տնտեսության գործողության սկզբունքները Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. 1.Գրիգորյան Վ.□Տնտեսագիտության տես...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բովանդակություն Ներածություն Շուկայական վերլուծությունների կառուցվածքն ու ուղղությունները Թեթև արդյունաբորության ոլորտի բնութագիրը, ներկա վիճակը Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс т.1 М.: “Экономи...