• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ազգային տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 51
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1500.00
Ներկայումս շուկայում գործում են ոսկու գրեթե 50 շուկաներ, բայց կարևորագույնը Լոնդոնյան շուկան է, որի գները ծառայում են որպես ոսկու շուկայի դրության ինդիկատոր: Ոսկու ձեռքբերումը հիմնականում կենտրոնացած է Լատինական Ամերիկայի երկրներում, Ավստրալիայում, ոսկ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Որակի կառավարման առանձնահատկությունները Ճապոնական և ԱՄՆ ձեռնարկություններում Օ•տա•ործված •րականության ցանկ 1. Ս. Դ. Իլենկովա, Ս. Յու. Յագուդինա ՙՈրակի կառավարում՚, 1998թ.: 2. Գ. Դ. Կրիլովա ՙՈրակի կառավարման արտասահմանյան փորձը՚: Մ., 1998...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
1.1. Բյուջեի էությունը և տնտեսական բովանդակությունը «Բյուջե» տերմինը առաջացել է անգլերեն «Buaget» բառից, որը թարգմանաբար նշանակում է «փող, պայուսակ»: Բառացի նման թարգմանությունը չի բնորոշում բյուջեի էությունը և տնտես...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Պետության ֆիսկալ քաղաքականություն Ֆիսկալ քաղաքականության տեսակները Եզրակացություն Գրականության ցանկ Գրականո ւթյան ցանկ 1. Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ), խմբ․՝ տ․գ․դ․,պրոֆ․ Գ․Ե․ Կիրակոսյանի և տ․գ․թ․, պրոֆ․...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն Գլուխ 1. Ռազմավարական կառավարումը տնտեսության կառավարման համակարգում 1.1 Տնտեսության կառավարման էությունը, սկզբունքները և գործառույթները 1.2 Ռազմավարական կառավարման բովանդակությունը և նշանակությունը Գլուխ 2. Ռազմավարական կառավարման մա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1.1. Վարկը, նրա էությունը վարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը, տեսակները, դասակարգումը 1.2. Վարկայինպորտֆելի կառավարող (վարկային քաղաքականության, վարկային ռիսկեր) Գլուխ 2.1 ՀՀ բանկերի վարկային գործառնություններիառանձնահ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Ֆինանսական հաշվեկշռի բավարար կառուցվածքի որոշման կարգը և պակասորդի մարման ուղիները 2. Վճարային և առևտրային հաշվեկշիռն և նրա կառուցվածքը 3. Բաց տնտեսության հիմնական փոխադարձ կապերը 4. ՀՀ վճարային հաշվեկշռի դինամիկա 5. Արտ...