• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Աուդիտ, հսկողություն

Ամբողջ հայտարարություները: 22
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Հարկերի վճարման էլեկտրոնային համակարգի մոդելավորման առանձնահատկությունները Բովանդակություն Ներածություն ----------------------------------------------------------------- 2 Գլուխ 1. Հարկերի վճարման գործող համակարգերը ՀՀ – ում (գույքահարկի, շահույթ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Արտադրության տիպերը, դրանց կազմակերպման ձևերը և վերլուծությունը 2. Հոսքային արտադրության կազմակերպման առանձնահատկությունները և դրանց արդյունավետության գնահատումը 3. Հոսքային արտադրության կազմակերպման բարելավման ուղիները Եզրակացությ...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն----------------------------------------------------------------------------------------3 էջ Գլուխ 1. Կենսաթոշակային համակարգի զարգացման տնտեսական հիմնահարցերը 1.1 Կենսաթոշակը որպես սոցիալական ապահովության կարևոր միջոց------...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 ԳԼՈՒԽ 1. ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԴՐԱ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 1.1. ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ և ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ - - - - - - - ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն` 3 Շուկայական աուդիտի կազմակերպման գործընթացը` 4-8 Շուկայական աուդիտի իրականացման մեթոդական մոտեցումները`9-11 Եզրակացություն` 12-13 Գրականության ցանկ` 14 ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ В. С Мартемьянова, Хозяйственное право 1994 Anthony...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պ լ ա ն Ներածություն 1.Ոչ նյութական ակտիվների սահմանումը, դասակարգումը և ճանաչման սկզբունքները: 2. Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառման մոտեցումները 3. Ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերման և շարժի սինթետիկ հաշվառումը: 4. Ձեռնարկության պասիվների կազմը և կառու...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Պաշարների հաշվառումը Հիմնական միջոցների հաշվառում Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը Կազմակերպության եկամուտներն ու ծախսերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. Բական Ա.Ա., Շնեյդման Լ.Զ©., Օստրովսկի Օ.Մ. ՙԿազմակե...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն---------------------------------------------------------------------------- 2 Գլուխ 1. Սեփական կապիտալի բովանդակությունը 1.1 Սեփական կապիտալի էությունը և ձևավորման ազբյուրները ------------- 4 1.2 Սեփական կապիտալի վերլուծութ...