• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Գույքային ապահովագրություն: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
25
Չափս:
87.5Kb

                                    Բովանդակություն


           Ներածություն
         Գլուխ 1: Գույքային ապահովագրության էությունը:
1.1.    Գույքային ապահովագրության էությունը:
1.2.    Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն որպես գույքային ապահովագրության  տեսակ:
1.3.    Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության դերը ապահովագրական համակարգում:
            Գլուխ 2: Ավտոապահովագրության հիմնական տեսակները:
2.1.    Ավտո-կասկո ապահովագրություն:
2.2.    Ավտոմոբիլային  տրանսպորտի միջոցների սեփականատերերի պատասխանատվության ապահովագրություն:
2.3.    ՙԿանաչ քարտ՚-ի մասին համաձայնագիրը:            
Գլուխ 3: Ավտոապահովագրությունը ՀՀ-ում
3.1.    Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության արդի վիճակը ՀՀ-ում:
3.2.    Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում:
Եզրակացություն
Գրականություն    

1.  Ճուղուրյան Ա. Գ., Աբգարյան կ., Ապահովագրական գործ ,    ուս. ձեռն. Երևան 2007:
2. Шахов В.В. ,Страхожание: учебник.; ЮНИТИ 2001
   3. www.cba.am
   4. www.geogle.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar