• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արտադրանքի որակի տնտեսական բովանդակությունը: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
52
Չափս:
96.8Kb

                                      Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Արտադրանքի որակի տնտեսական բովանդակությունը.

  1. Արտադրանքի որակի դերը, էությունը և նշանակությունը.
  2. Արտադրանքի որակի վերլուծության խնդիրները, մեթոդը և տեղեկատվական աղբյուրները.

Գլուխ 2. Արտադրանքի որակի վերլուծությունը ըստ դինամիկայի.

2.1. Արտադրանքի որակը բնութագրող տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերլուծությունը.

2.2. Արտադրանքի որակը բնութագրող տնտեսական ցուցանիշները.

Գլուխ 3. Արտադրանքի որակի բարելավման գծով պահուստների վերլուծությունը.

3.1. Կազմակերպության գործունեությունը բնութագրող ցուցանիշների վրա արտադրանքի որակի ազդեցության վերլուծությունը.

3.2. Արտադրանքի որակի մակարդակի բարելավման ուղիները.

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Վ. Ա. Ռաևսկու խմբագրությանբ« Կազմակերպության  ֆինանսա-տնտեսական գործունեության վերլուծություն,
2.    Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրության վճարների վերաբերյալ պարզեցվաճ ուղեցույց,
3.    Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան,
4.    ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, Health for  All Database (HFO), WHO/Europe, 2007թ.,
5.    Рынок капитала Армении N17, 18, сентябрь 2001.,
6.    Ջ. Գոռթնի, Ռ. Ստրոուպ «Տնտեսագիտությունե Եր-1999թ.,
7.    Հայացք տնտեսությանը ՀՀ կառավարության տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական տեղեկատվական կենտրոնի տեղեկագիր, թիվ 3 15.05.2001թ.,
8.    Տնտեսագիտության տեսության հիմունքներե Մ. Ա. Ասաժինա, Գ. Գ. Չիբրիկով, Մ-1996թ,
9.    Պ. Քալանթարյան, Արտադրության կազմակերպում,
10.    Справочное пособие  директору, Экономика организация планирование управление – 2,

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar