• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Բնակչության կենցաղ սպասարկման ծրագրի հիմնական ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման կարգը: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
27
Չափս:
745.0Kb

Պլան

Ներածություն

Բնակչության կենցաղ սպասարկման ծրագրի հիմնական ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման կարգը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Աղալարյան    Ա.Ա.,    Հարությունյան    Ա. Ք.    Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրության դասընթաց. Ուսումնական ձեռնարկ-Եր.: «Լուսաբաց հրատարակչություն» - 2007թ. - 314էջ
2.    Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2007թ.
3.    Հայաստանի վճակագրական տեղեկագիրք 2007թ.
4.    www.armstat.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar